Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu vodorovná
5ZŠ

Aktuálne informácie

Darovanie 2% z daní

Milí rodičia a priatelia školy.

Ďakujeme Vám za poukázané 2% z dane na podporu našej školy. Finančné prostriedky prijaté v rámci 2% z roku 2011 a 2012 boli použité na zakúpenie 3 kusov Interaktívnych tabúľ a 3 kusov Interaktívnych tabletov.

Aj tento rok si vás dovoľujeme osloviť a požiadať o podporu našich aktivít formou darovania 2% z Vašej dane z príjmov, ktorú ako právnická alebo fyzická osoba odvádzate priamo (ako firma alebo živnostník) alebo cez zamestnávateľa (ako zamestnanec).Poskytnutie 2 % pre Vás nebude znamenať žiaden výdavok navyše, keďže ide o časť dane, ktorú nám poskytne daňový úrad a „neprepadne“ tak v prospech štátneho rozpočtu.Takýmto spôsobom môžete podporiť naše verejnoprospešné aktivity. Anonymita darcu a výška jeho príspevku ostáva zachovaná, keďže príjemca nezistí z daňového úradu od koho a v akej sume mu bol poskytnutý dar.Ponúkame Vám možnosť použiť 2 % z dane z príjmu pre dobrú vec, v prospech detí. Venovaním 2% z dane z príjmov nášmu združeniu podporíte skvalitnenie vyučovania žiakov školy a modernizáciu podmienok vyučovania. Podrobnosti o poukázaní 2% nájdete tu ...

Za podporu srdečne ďakujeme.

PaedDr. Iveta Štiborová, riaditeľka školy
František Zemánek, predseda ZRŠ
Súbor na stiahnutie vyhlasenie-zamestnanci.rtf vyhlasenie-zamestnanci.rtf (86.5 kB)

Rozprávkové javisko - krajské kolo

Lucia Valachová zo 7.C triedy sa zúčastnila s miniatúrou: Neznášam, keď...
Rozprávkového javiska - Krajské kolo detskej dramatickej tvorivosti v Púchove. Získala cenu a diplom. Žiačku pripravovala pani učiteľka Žibrúnová. Gratulujeme!

Matematická olympiáda - okresné kolo

Vo všetkých kategóriach (Z6, Z7, Z8) boli štyria alebo piati úspešní riešitelia. Celkovo z 13 úspešných riešiteľov boli 7 žiaci našej školy. V kategórií Z8 1. miesto obsadil Jakub Sokolík a 2. miesto Samuel Kamas obidvaja z 8.C triedy. V kategórií Z6 na 1. mieste skončil Matúš Papšo a na 2. mieste Martin Bačinský obidvaja zo 6. D triedy. Okrem umiestnených na 1.-3. mieste boli úspešní: Vladimír Nečesaný zo 6. D, Samuel Mytník zo 7.C a Marek Ďurika z 8.C. Žiakov pripravovali pani učiteľky Skladaná a Heinischová. Blahoželáme!

Hviezdoslavov Kubín 2014

Dňa 2. 4. sa uskutočnilo okresné kolo v CVČ Považská Bystrica Hviezdoslavov Kubín. Naši žiaci opäť bodovali. 1. miesto obsadila Lucia Behríková z 3. B triedy, ktorú pripravovala pani učiteľka Nemečková. 2. miesto obsadila Terézia Podhradská z 5.D triedy, ktorú viedla pani učiteľka Forgáčová a na 3. mieste skončil Adam Kapralčík z 8.E triedy, ktorého pripravovala pani učiteľka Tamášiová. Blahoželáme!

Postup futbalistov

Žiaci našej školy sa zúčastnili postupovej obvodovej súťaže vo futbale, ktorá sa konala 7. 4. na ZŠ v Pružine.
Po remíze 3 : 3 s domácou ZŠ postupne vyhrali nad ZŠ Sv. Augustína 6 : 2 a IV. ZŠ Považská Bystrica 10 : 0. Tými výsledkami obsadili celkové 1. miesto a vybojovali si postup do okresného finále. Žiakov pripravoval pán učiteľ Uriča. Blahoželáme!

Chemická olympiáda - obvodné kolo

Dňa 27. 3. 2014 sa uskutočnilo okresné kolo chemickej olympiády. Naši žiaci si počínali skutočne výborne. Pekné 1. miesto obsadil Damián Filo z 9.D, 2. miesto Sabína Kvasnicová z 9.E a 4. miesto Jozef Sešo z 9.D triedy. Žiakov pripravovala pani učiteľka Belásová. Srdečne blahoželáme!

Úspech v Biblickej olympiáde

Dňa 27. 3. 2014 sa družstvo zložené z Kataríny Podhradskej 7.B, Terezky Podhradskej 5.D a Dávida Mikulu 9.D zúčastnilo na Biblickej olympiáde v Katolíckom dome a obsadili pekné 3. miesto. Súťažiacich pripravovala pani učiteľka Jurkovičová. Blahoželáme!

Považskobystrická latka

Najlepší žiaci zo školskej súťaže v skoku do výšky reprezentovali našu školu na okresnej súťaži "Považskobystrická latka". Tradične sme dosiahli veľmi dobré výsledky:
1. miesto 5.roč.: Tadeáš Křižánek
1. miesto 6.roč.: Lukáš Kľúčik
1. miesto 8.roč. Tomáš Lovíšek, ktorý sa aj pokúšal o nový rekord latky, zatiaľ neúspešne.

3.miesto 6.roč.: Emma Ponechalová
3.miesto 8. roč.: Karin Stanková
3. miesto 9.roč.: Mariam Kališíková

Všetkým blahoželáme! Žiakov pripravovali pani učiteľka Nováková a pán učiteľ Uriča.

viac: fotogaléria

MATEMATICKÁ PYTAGORIÁDA okresné kolo

V obvodnom kole matematickej Pytagoriády 2014 našu školu reprezentovali žiaci 3.-8.ročníka. Boli to najúspešnejší riešitelia školského kola.
Svoje vedomosti a šikovnosť potvrdili aj v obvodnom kole, kde obsadili nasledovné miesta:

Kategória P3 - žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Špindorová

1. miesto - Marián Mališ z 3.C
2.miesto - Jana Fľaková z 3.C

Kategória P4 - žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Vašutová

2. miesto - Eduard Mrug zo 4.D

Kategória P5 - žiakov pripravovala pani učiteľka Mgr. Michálková

1. miesto - Matúš Mytník z 5.E
2. miesto - Samuel Táborský z 5.E

Kategória P6 - žiakov pripravovala pani učiteľka PaedDr. Skladaná

1. miesto - Matúš Papšo zo 6.D
2. miesto - Martin Bucko zo 6.D
3. miesto - Martin Bačinský zo 6.D

Kategória P7 - žiaka pripravovala pani učiteľka Mgr. Heinischová

1. miesto - Samuel Mytník zo 7.C

Kategória P8 - žiakov pripravovala pani učiteľka PaedDr. Skladaná

1. miesto - Samuel Kamas z 8.C
2. miesto - Marek Ďurika z 8.C
2. miesto - Jakub Sokolík z 8.C

V kategórii P3 sa zaradili medzi úspešných riešiteľov aj Gabriel Jurík, Daniel Karas, Zuzana Mičeková, Samuel Filip z 3.C triedy a v kategórii P4 Matúš Motlo zo 4.D triedy.
Najúspešnejší pätnásti riešitelia z celého Slovenska v kategóriach P6 - P8 postúpia do celoslovenského kola. Dúfajme, že aj tento rok sa medzi nich dostanú naši matematici.

Rozprávkové javisko

Regionálna prehliadka, ktorá sa konala dňa 21.3. 2014 prebiehala dvomi smermi: 1.smer - detské divadelné súbory, kde divadelný súbor DOMINO postupuje na krajskú prehliadku - Hviezdoslavov Kubín. A 2.smer - miniatúry - sólové vystúpenia jednotlivcov, kde Lucia Valachová zo 7.C triedy postúpila na krajskú prehliadku - Rozvprávkové javisko. Žiakov pripravovala pani učiteľka Žibrunová.

Európa v škole - okres

V súťaži postúpili so svojimi multimediálnymi prácami žiaci Michal Kališ a Nikola Štěpánová z 9.E triedy. Žiakov pripravovali pani učiteľky Kališová a Žibrunová

Strieborní basketbalisti

V krajskom finále basketbalu, ktoré sa uskutočnilo 21.3.2014 v Prievidzi podľahli naši žiaci po vyrovnanom súboji ZŠ Prievidza - Sama Chalupku 59:51 a obsadili tak konečné 2. miesto v kraji. O tento úspech sa zaslúžili títo žiaci: Rado Červenec, Adam Zemánek, David Zachar, Jakub Marenčin, Andrej Koprda, Kristián Mahdoň, Patrik Randa, Andrej Šulka, Denis Janíček, Samuel Hoferica. Blahoželáme! viac: fotogaléria

Rétorický Uhrovec

V súťaži našu školu reprezentovali Kamila Kvasnicová z 8.E triedy, ktorá obsadila 3. miesto a Nikola Štěpánová z 9.E triedy, ktorá sa umiestnila na 2.mieste. Srdečne gratulujeme. Žiačky pripravovali pani učiteľky Tamášiová a Žibrunová.

Postup basketbalistov do krajského finále

Po víťazstve v okrese postúpili naši žiaci do regionálneho kola v basketbale, ktoré sa uskutočnilo 13.3. na našej škole.
Výhrami nad ZŠ Ilava Medňanská 71:2 a Púchov Mládežnícka 56:8 si vybojovali 1. miesto v regióne a zároveň postup do krajského finále, ktoré sa uskutoční 21.3 v Prievidzi. Žiakov pripravoval pán učiteľ Uriča. Blahoželáme!

viac: fotogaléria

Krajské kolo Biologickej olympiády - kategória C

Náš žiak David Mikula z 9.D triedy súťažil v projektovej časti biologickej olympiády. Obsadil pekné 3. miesto. Petra Štefancová z 9.E súťažila v teoreticko-praktickej časti, neumiestnila sa, ale je úspešnou riešiteľkou krajského kola biologickej olympiády. Žiakov pripravovala pani učiteľka Kubíková.

Šaliansky Maťko - krajské kolo

Súťaž prebehla korektne. Žiačka získala nové skúsenosti. Hodnotný bol rozbor po súťaži, kde sme sa dozvedeli, akým chybám sa máme v budúcnosti vyvarovať pri nácviku umeleckého prednesu. Simona Bočíncová zo 6.D triedy sa umiestnila na 3. mieste. Blahoželáme! Žiačku viedla pani učiteľka Paprčková.

Olympiáda v anglickom jazyku - krajské kolo

Na tejto súťaži sa preverovali vedomosti z gramatiky, slovnej zásoby a ústneho prejavu. Žiak Tomáš Janiga zo 7.C triedy skončil v kraji na 3. mieste. Blahoželáme.
Žiaka pripravovala pani učiteľka Hudíková.

Víťazní basketbalisti

Po víťazstve v obvodnom kole postúpili žiaci našej školy do okresného finále v basketbale. Súťaž sa uskutočnila 13.2 na VIII. ZŠ Pov. Bystrica.
Naši basketbalisti postupne zdolali ZŠ Brvnište 52:16, VIII. ZŠ 55:16 a IV. ZŠ 51:18 a stali sa celkovými víťazmi okresu. Týmto si tiež zabezpečili postup do regionálneho kola.
O víťazstvo a postup sa zaslúžili: Červenec Rado, Zemánek Adam, Mahdoň Kristián, Koprda Andrej, Randa Patrik, Šulka Andrej, Zachar David, Zaukolec Jakub, Lovíšek Tomáš, Janíček Denis a Hoferica Samuel. Žiakov pripravoval pán učiteľ Uriča. Blahoželáme

viac: fotogaléria

Chemická olympiáda

Dňa 13. 2. sa na pôde našej školy uskutočnila chemická olympiáda. Sabína Kvasnicová z 9.E sa umiestnila na 1.-2. mieste, Damián Filo z 9.D na 1.-2.mieste a Jozef Šešo z 9.D na 3. mieste. Blahoželáme! Žiakov pripravovala pani učiteľka Belásová.

Polročný ping-pongový turnaj

Na našej škole sa aj tento rok uskutočnil ping-pongový turnaj. Na 1. mieste sa umiestnil žiak František Krčmárik z 8.A triedy. Na 2. mieste skončil Juraj Rychtárik z 8.A a 3. miesto obsadil Milan Košút zo 6.B. Gratulujeme!

Dejepisná olympiáda

Ešte pred jarnými prázdninami sa 11.2. uskutočnilo Okresné kolo Dejepisnej olympiády, kde naši žiaci sa umiestnili na popredných miestach:

6.ročník:
1.miesto - Papšová (6.D)
2. miesto - Bočincová (6.D)

7.ročník:
3.miesto - Špániková (7.B)
4.miesto - Mazáková (7.B)

8.ročník:
1.miesto - Marenčin (8.C)
2. miesto - Lišková (8.E)

9.ročník:
2.miesto - Šešo (9.D)
3.miesto - Mikula (9.D)

Krajského kola, ktoré sa uskutoční 1.4.2014 v Trenčíne sa zúčastnia: Marenčin, Lišková, Šešo. Žiakov pripravovali p. uč. Marenčinová a p. uč. Bajzík.

Basketbal - chlapci

Dňa 10.2. 2014 sa na VII. ZŠ Pov. Bystrica uskutočnilo obvodné kolo v basketbale žiakov ZŠ.
Žiaci našej školy postupne zvíťazili nad IV. ZŠ Pov. Bystrica 35:31, VI. ZŠ Pov. Bystrica 45:19 a domácou VII.ZŠ 44:7 a postúpili tak do okresného finále, ktoré sa uskutoční 13. 2. 2014 na VIII.ZŠ v Pov. Bystrici. Družstvo chlapcov pripravoval pán učiteľ Uriča. Blahoželáme!

Biologická olympiáda kategória C

Dňa 5.2 sa uskutočnila biologická olympiáda v CVČ Považská Bystrica. Naši žiaci opäť bodovali. David Mikula žiak 9.D triedy súťažil v projektovej časti a umiestnil sa na 1. miesto. Žiaci z 9.E triedy Petra Štefancová, ktorá sa umiestnila na 2. mieste a Tomáš Križalkovič, ktorý bol na 5.mieste súťažili v teoreticko-praktickej časti. David Mikula a Petra Štefancová postupujú do krajského kola, ktoré sa uskutoční 13. marca v CVČ v Považskej Bystrici. Žiakov viedla pani učiteľka Kubíková. Blahoželáme!

Geografická olympiáda

Žiaci zvládli veľmi pekne pomerne náročné tohtoročné testy, ktoré obsahovali témy z celosvetového diania a štúdia web stránok odporúčených komisiou. Poobedňajšia príprava pre praktické úlohy sa osvedčila. Z 5. ročníka obsadil 2. miesto Matej Monošík z 5.E, zo 7. ročníka 1. miesto obsadila Mária Mičeková zo 7.C, z 8. ročníka 2. miesto obsadil Rastilav Turányi z 8.E a z 9. ročníka 2. miesto obsadil Adam Zemánek. Úspešným žiakom blahoželáme. Všetci okrem 5. ročníka postupujú na krajské kolo, čo si vyžaduje ďalšiu prípravu a veríme, že žiaci sa k tomu postavia zodpovedne. Žiakov pripravovala na olympiádu pani učiteľka Špániková.

Európa v škole

Na našej škole sa dňa 31.1 uskutočnilo školské kolo súťaže Európa v škole. V 2. kategórií pekné prvé miesto obsadila Terézia Podhradská z 5.D, druhé miesto Simona Bočincová zo 6.D a tretie miesto Ema Zoe Grmanová z 5.E triedy. V 3. kategórií sa žiačky umiestnili nasledovne: 1. miesto Sabína Kvasnicová z 9.E, 2. miesto Kamila Kvasnicová z 8.E a 3. miesto Petra Štefancová z 9.E triedy. Žiačky pripravovali pani učiteľky Forgáčová, Paprčková, Machničová, Žibrúnová a Tamášiová.

Okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku

Dňa 23.1. sa uskutočnilo v CVČ Považská Bystrica okresného kolo olympiády v nemeckom jazyku. V kategórií 1.A našu školu reprezentovala Nina Babčanová zo 7.B triedy, ktorá sa umiestnila na peknom 2. mieste. V kategórií 1.B Sabína Kvasnicová z 9.E triedy, ktorá obsadila 3. mieste. Obidve súťažiace žiačky úspešne reprezentovali školu v tejto súťaži a veľmi dobre zvládli náročné úlohy, ktoré po obsahovej aj gramatickej stránke sú oveľa náročnejšie ako učivo preberané na základnej škole. Žiačky viedla pani učiteľka Kováčiková. Blahoželáme!

Obvodné kolo Matematickej olympiády Z5 a Z9

V obvodnom kole Matematickej olympiády sa našim žiakom opäť darilo.
Našu školu reprezentovali v kategórií Z5 Samuel Táborský, ktorý obsadil 4. miesto, Matej Monošík, ktorý obsadil 7. miesto a Matúš Mytník na 11. mieste.
Všetci traja sú žiaci 5.E triedy.

V kategórií Z9 víťazné 1. miesto obsadil Jakub Sokolík z 8.C triedy.

Žiakov pripravovali pani učiteľky Michálková a Skladaná. Gratulujeme!

Olympiáda v anglickom jazyku - okresné kolo

Dňa 15.1. sa v priestoroch CVČ uskutočnila olympiáda v anglickom jazyku. Na prvom mieste v kategórii 1.A sa umiestnil - Tomáš Janiga zo 7.C. Žiak zvládol náročné úlohy bez problémov, veľmi pekne reagoval aj pri ústnej časti. Veríme, že v krajskej súťaži si bude viesť tak isto dobre. Žiaka viedla pani učiteľka Hudíková.

Okresné kolo Šaliansky Maťko

Dňa 10.1 sa v priestoroch CVČ v Považskej Bystrici uskutočnilo okresné kolo súťaže Šaliansky Maťko. V troch kategóriach svoje povesti prednieslo 28 súťažiacich. Žiaci našej školy opäť dokázali, že sú veľmi talentovaní. Obsadili 1., 2. a 3. miesto a to nasledovne:

1. kategória: 2. miesto: Lucia Behríková - 3.B

2. kategória: 3. miesto: Terézia Podhradská - 5.D

3. kategória: 1. miesto: Simona Bočíncová - 6.D

Žiakov pripravovali pani učiteľky Nemečková, Forgáčová, Paprčková. Žiakom za ich úspechy blahoželáme!

Čo by Vás ešte mohlo zaujímať ?


Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil rebríček základných škôl, stredných odborných škôl a gymnázií.
Hodnotenie je pre každý typ školy osobitné, do úvahy sa berú výsledky za ostatné štyri roky. Pri ZŠ to sú Testovanie 9 a mimoriadne výsledky žiakov. Hodnotenie nehovorí o kvalite škôl, ale o výsledkoch žiakov. INEKO zverejňuje prvú polovicu z hodnotených škôl.

V hodnotení 478 základných škôl sme sa umiestnili na 39. mieste.


Čítajte viac: http://www.sme.sk/c/7025482/najlepsie-zakladne-a-stredne-skoly-rebricek-uspesnosti-ich-ziakov.html#ixzz2mU5M06sA

Rodiny v hmotnej núdzi

Rodičia v termíne do 10.1. 2014 musia predložiť na MsÚ pani Kubišovej doklady z UPSVaR / potvrdenia a vyhlásenia /. Predloženie dokladov je potrebné pre poskytnutie dotácie na stravu a školské potreby na II. polrok šk. roka 2013/14

Poďakovanie

Milí učitelia a žiaci.
Srdečná vďaka všetkým Vám za organizáciu a zapojenie sa do Vianočného bazára, ktorý sa uskutočnil 19. decembra .Potešením bolo sledovať i vianočné koncerty 20. decembra v herni ŠKD , ktoré pripravili " veľkí malým".

Iveta Štiborová, riad. školy

Okresné kolo vo volejbale dievčat ZŠ

Dňa 17.12 sa konalo okresné kolo vo volejbale dievčat ZŠ. Naše žiačky sa pod vedením pani učiteľky Novákovej umiestnili na peknom striebornom mieste. Družstvo tvorili - Ema Pavlíková zo 7.A, Nina Pavlovičová a Viktória Sujová zo 7.B, Simona Imríšková a Katka Fusíková z 8.A, Sabína Tunegorá a Simona Mituníková z 9.D. Blahoželáme!

viac: fotogaléria/volejbal dievčat

Školské kolo olympiády anglického jazyka

Dňa 11.12.2013 sa na našej škole uskutočnilo školské kolo olympiády anglického jazyka, ktorého sa zúčastnilo 15 žiakov. V kategórií 1A sa umiestnila na 1. mieste žiačka z 8.D triedy Veronika Kováčová a v kategórií 1B sa umiestnil na 1. mieste žiak zo 7.C triedy Tomáš Janiga. Obidvaja žiaci postupujú do obvodového kola. Žiakov pripravovala pani učiteľka Hudíková. Gratulujeme!

Olympiáda Slovenského jazyka a literatúry

Dňa 13. 12 2013 sa v priestoroch CVČ uskutočnilo okresné kolo súťaže OSJ. Desať súťažiacich prezentovalo svoje vedomosti v teoretickej časti formou testu, vlastná tvorba na zadanú tému a slávnostný príhovor, ktorý mali pripraviť dokázali, že daná súťaž nie jep ráve najľahšou. Jednotlivými disciplínami prešla aj Sabína Kvasnicová, ktorá sa pod vedením pani učiteľky Žibrunovej umiestnila na 2. mieste. Blahoželáme!

Okresné kolo technickej olympiády

Dňa 3.12. sa uskutočnilo okresné kolo technickej olympiády. Súťaž mala dve časti: teoretickú a praktickú. Našu školu reprezentovali traja chlapci a jedno dievča. Súťažili v teoretickej i praktickej časti. Všetkým sa darilo, no najviac Samuelovi Mytníkovi zo 7.C triedy. So svojím pekne vypracovaným výrobkom obsadil 3. miesto.
Jozef Šešo a Damián Filo z 9.D boli úspešní riešitelia.Jedinou ženou súťažiacou na okresnom kole bola Mária Mičeková zo 7. C triedy, hoci sa neumiestnila vyrovnala sa v zručnosti chlapcom. Žiakov do olympiády pripravovala pani učiteľka Chalmovská. Gratulujeme!

Creative Baltie 2013

S peknými výsledkami sa 30.11. vrátili z Brna naši programátori, ktorých viedla pani učiteľka Kališová. Na Fakulte informačných technológií VUT sa konalo medzinárodné finále súťaže Creative Baltie. Účastníci predstavili svoje programy v prostredí Baltík, ktoré vytvorili na ľubovoľnú tému. Porota ocenila program Matematika pre deti autora Martina Bucka zo 6.D štvrtým miestom v kategórii B. Michal Kališ z 9.E a Jakub Sokolík z 8.C s programom Olympijské hry obsadili 6. miesto v kategórii C. Srdečne blahoželáme!

Školské majstrovstvá Trenčianskeho kraja žiakov v zrýchlenom šachu

22.novembra 2013 sa traja žiaci našej školy zúčastnili Školského majstrovstva Trenčianskeho kraja žiakov v zrýchlenom šachu.
Majstrovstvá sa konali v Púchove, CVČ Včielka. Súťažiaci sem postúpili z okresných kôl v počte 22 dievčat a 21 chlapcov.
Naži žiaci boli úspešní.
Králik Erik z 8.C obsadil 2. miesto a tým aj postúpil do celoslovenského kola, ktoré sa uskutoční V Ružomberku.
Kamas Samuel z 8.C získal 4. miesto a pozíciu náhradníka na celoslovenské kolo.
Miška Capková zo 7.B obsadila 9. miesto.
Vďaka ich úspechom, naša škola bola na 1. mieste spomedzi všetkých škôl v Trenčianskom kraji v spomínanej súťaži.

Srdečne blahoželáme a Erikovi držíme palce v Ružomberku.

Turnaj v prehadzovanej školská súťaž 7. a 8. ročník

Na podporu Svetovej zdravotnej organizácie sa každoročne v našej škole konajú športové turnaje. Medzi obľúbené patrí aj turnaj v prehadzovanej určený pre žiakov 7. a 8. ročníky. 1. miesto si víťazne zaslúžili žiaci 8.C triedy a 2.miesto kolektív žiakov 7.C triedy.

viac: fotogaléria

Vybíjaná 5. a 6. ročník, špeciálne 4.C

Na podporu zdravého životného štýlu, prevencia závislostí a podpora Svetovej zdravotnej organizácie sa pravidelne v novembri uskutočňuje turnaj vo vybíjanej pre 5. a 6. ročník. No tento rok našli odvahu aj štvrtáci zo 4.C triedy. Víťazne 1.miesto patrilo kolektívu 6.A triedy, 2.miesto 4.C a 3.miesto 5.B triede. Super úspech, blahoželáme!

viac: fotogaléria

Úspech na technickej olympiáde

Školské kolo sa uskutočnilo 18.10.2013 v kovodielni. Zúčastnilo sa ho v kategórii A 8 žiakov v kategórií B 3 žiaci. Ich úlohou bolo vypracovanie testu pripravený Iuventou. 1.miesto v kategórii A dosiahol Jozef Šešo, 2. miesto Damián Filo a 3. miesto Filip Janus všetci žiaci 9.D triedy. V kategórii B 1. miesto naraz dosiahli Mária Mičeková a Samuel Mytník a 2. miesto Jakub Halmeš žiaci 7.C triedy.
Blahoželáme!

Creative Baltie 2013

Naši programátori sa môžu opäť pochváliť. V súťaži v tvorivom programovaní Creative Baltie 2013 postúpili naši zástupcovia Martin Bucko (6.D - kategória B) a dvojica Jakub Sokolík (8.C) s Michalom Kališom (9.E-kategória C) do medzinárodného kola, ktoré sa uskutoční koncom novembra v Brne. Tam sa stretnú v každej kategórii po dvaja zástupcovia z Českej republiky, Poľska a Slovenska. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov.

KOMPARO

Dňa 7.novebra sa uskutočnilo aj v našej škole celoslovenské testovanie Komparo. Žiaci ôsmeho ročníka si počas neho mohli overiť svoje vedomosti z matematiky, slovenského jazyka a literatúry, spoločenských a prírodných vied a tiež otestovať svoje všeobecné štúdijné predpoklady. Deviataci boli testovaní z matematiky a slovenského jazyka a literatúry. Na testovaní sa zúčastnilo 90 ôsmakov a 103 deviatakov. Svoje výsledky budú môcť žiaci zistiť na stránke www.exam.sk po prihlásení sa svojím kódom 4. decembra 2013.

Olympiáda zo slovenského jazyka

Dňa 6. 11. 2013 sa konalo školské kolo Olympiády zo slovenského jazyka. Súťaže sa zúčastnilo 11 žiakov, ktorí preukázali svojimi vedomosťami slušnú úroveň. Dané dokumentuje i skutočnosť, že s rovnakým počtom hlasov 27 resp. 25 sa na 1. a 2. mieste umiestnili vždy 2 súťažiace:
1. miesto: Sabína Kvasnicová, Laura Krajčoviechová
2. miesto: Petra Štefancová, Adriana Garguláková

Za dosiahnutý úspech gratulujeme!


Pekný úspech v stolnom tenise

28. októbra 2013 sa ako každý rok uskutočnilo okresné kolo v stolnom tenise družstiev dievčat základných škôl.
Naše 3-členné družstvo v zložení: Alexandra Dujsíková zo 7.A, Natália Harnádková a Zuzana Mahútová obidve z 8.D triedy sa pod vedením pani učiteľky Novákovej umiestnilo na 2. mieste v silnej konkurencií. Blahoželáme!

Viac: fotogaléria

KOYŠOVE LADCE - Prednes ľúbostnej poézie

Dňa 25. októbra sa v Ladcoch konala už po 15. raz súťaž v prednese ľúbostnej poézie - Koyšove Ladce. Súťaž má celoslovenskú platnosť a je vyhľadávaná renomovanými recitátormi z celého Slovenska. Porota, ktorá hodnotí výkony jednotlivých recitátorov, ocenila vysokú úroveň a fakt, že i v súčasnosti chcú ľudia počuť slová poézie.
V 1. kategórii - žiaci 8. - 9. ročníka ZŠ súťažila aj naša žiačka - Nikola Štěpánová z 9.E triedy, ktorá sa umiestnila na peknom 3. mieste. Gratulujeme!

viac: fotogaléria/Koyšove Ladce

Netradičný deň so spisovateľom Petrom Kubicom

11. október bol pre našu školu trošku netradičný. Prečo? Práve vtedy totiž zavítal do niektorých z tried našej školy spisovateľ Peter Kubica, aby predstavil malým i väčším čitateľom svoju tvorbu. Menších žiakov zaujali jeho rozprávky z Javorníkov, starší si so záujmom vypočuli rozprávanie o vzniku knihy, v ktorej hlavnú úlohu hrajú tajomní templári.
Čas, ktorý strávime v príjemnom prostredí, s príjemnými ľuďmi... vždy ubehne rýchlo. Tak to bolo aj v spomenutý piatok. Besedy síce skončili, ale pekné spomienky, ale hlavne knihy ostávajú.

viac: fotogaléria/netradičný deň

Zber papiera

Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnil zber papiera. Zberu sa zúčastnili takmer všetky triedy školy. Najväčšie množstvo papiera priniesli žiaci 2.D triedy 891 kg, 5.D triedy 355 kg a 6.C triedy s hmotnosťou 308,5 kg.

Spolu sa nazbieralo: 5 362,5 kg

Poradie žiakov:


1. - 5.D - Šimčíková Paulína 212 kg

2. - 8.C - Domanický Marek 200 kg

3. - 2.D - Kurucová Ema 194 kg

4. - 2.D - Chotár Patrik 167 kg

5. - 6.C - Angyalová Veronika 163,5 kg

6. - 9.D - Šešo Jozef 154 kg

7. - 9.E - Kališ Michal 150 kg

8. - 7.B - Rajňáková Lenka 139 kg, 2.D - Šuga Marco 139 kg

9. - 3.A - Maslanová Tatiana 130 kg

10. - 5.E - Grmanová Ema Zoe 129 kg

11. - 2.C - Krištofová Terézia 100 kg

12. - 4.D - Janiga Adam 84 kg

13. - 1.B - Bašo René 80 kg, 2.C - Kresáň Tomáš 80 kg

14. - 7.A - Kuruc Peter 75 kg

15. - 4.C - Táborská Tatiana 74 kg

16. - 2.B - Harušincová Karin 67 kg

17. - 5.A - Dúbravka Martin 64 kg, 6.C - Bartovič Juraj 64 kg

18. - 1.B - Ševčík Ivan 63 kg


3. miesto v okresnej súťaži Cezpoľný beh žiakov a žiačok ZŠ

Súťaž sa uskutočnila dňa 3. 10. 2013 na lúkach v okolí Čiernych Hájov. Pekné 3. miesto v súťaži jednotlivcov obsadil Tibor Pavlík z 9.B triedy. Žiaka pripravoval pán učiteľ Uriča. Gratulujeme!

Začiatok nového školského roka 2013/2014

Dňa 2.9. 2013 sme slávnostne privítali 64 prváčikov. Deťúrence sú rozdelené podľa záujmu rodičov do bežnej triedy, do 2 tried s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov a triedy pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

viac: fotogaléria/začiatok nového roka 2013/2014

webygroup

Naše logo

Školský klub detí

Školská hymna

dnes je: 16.4.2014

meniny má: Dana, Danica

podrobný kalendár


upresniť

Počasie1032079

Úvodná stránka