Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné info

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Učenie s radosťou

 • Dať šancu každému žiakovi možnosť rozvíjania sa podľa jeho schopností . Každý žiak môže zažiť v škole úspech.
 • Výchovno- vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život,aby vedeli tvorivo myslieť , analyzovať a riešiť problémy.
 • Formovať u žiakov zdravý životný štýl.
 • Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii.
 • Naučiť žiakov komunikovať v 2 cudzích jazykoch.
 • Viesť žiakov k využívaniu IKT pri hľadaní a spracúvaní informácií.
 • Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a umelecké schopnosti
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym, národným hodnotám a tradíciám .
 • Rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznanie žiaka.
 • Formovať emocionálnu a sociálnu inteligenciu.
 • Viesť žiakov k rešpektovaniu odlišností rôznych kultúr.

 

Vedenie školy

Riaditeľka školy:                          PaedDr. Iveta Štiborová
Zástupcovia riaditeľa školy:       Ing. Adriana Šarlayová, zástupkyňa pre I. stupeň 
                                                  PaedDr. Dana Škrabáková, zástupkyňa pre II. stupeň
                                                       
Výchovný poradca:                   Mgr. Monika Chalmovská
Vedúca školskej jedálne:          Mgr. Mária Richtáriková
Vedúca ŠKD:                              Mgr. Zdenka Rumanová

KONTAKTY ŠKOLA:

Tel./fax: 042 432 67 78

Mobil: 0911 949 179

Email: skola@piatazs.sk, riaditelka@piatazs.sk

KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

Mobil: 0911 225 099

 


 

Organizácia školského roku

Prvý polrok sa začína 1. septembra 2017 a končí sa 31. januára 2018.
Druhý polrok sa začína 1. februára 2018 a končí sa  29. júna 2018. 

Prázdniny budú v nasledovných termínoch:

 

 

 
názov prázdninzačiatok prázdninkoniec prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné30. október - 31. október 20172. november 2017 (štvrtok)
Vianočné23. december -5. január 20188. január 2018 (pondelok)
Polročné2. február -2. február 20185. február 2018 (pondelok)
Jarné19. február – 23. február 201826. marec 2018 (pondelok)
Veľkonočné29. marec – 03. apríl 20184. apríl 2018 (streda)
Letné2. júl - 31. august 20183. september 2018 (pondelok)

Organizácia vyučovania

Pavilóny školy sa otvárajú pre žiakov o 7.30 hod. Školský klub detí začína prevádzku o 5.30 hod, končí o 17.00 hod. Pedagogickí zamestnanci sú v škole prítomní od 7.30 do 13.30 hod.
 

Zvonenie je realizované podľa nasledovného harmonogramu:

                                                           1. - 2. ročník       3. - 9. ročník
                                      1. hodina       7.50 - 8.35            7.50 - 8.35
                                      2. hodina       8.45 - 9.30            8.45 - 9.30

     prestávka na desiatu

                                      3. hodina       9.50 - 10.35          9.50 - 10.35
                                      4. hodina     10.45 - 11.30         10.45 - 11.30
                                      5. hodina      11.40 - 12. 25       11.40 - 12. 25
                                                       prestávka na obed
                                      6. hodina      13.20 - 14.05        12.35 - 13.20
                                                                                     prestávka na obed
                                      7. hodina                                    13.50 - 14. 35
 Mliečnu desiatu si žiaci môžu vyzdvihnúť formou raňajok v čase od 7.00 - 7.50 hod.
Od 7.00 hod v pavilóne E vykonáva dozor poverená vychovávateľka, ktorá umožní vstup deťom do školskej jedálne.
 
 

 


 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.8.2018

meniny má: Leonard

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka