Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Základné info

Pedagogický princíp školy (vlastné ciele výchovy a vzdelávania)

Učenie s radosťou

 • Dať šancu každému žiakovi možnosť rozvíjania sa podľa jeho schopností . Každý žiak môže zažiť v škole úspech.
 • Výchovno- vzdelávaciu činnosť smerovať k príprave žiakov na život,aby vedeli tvorivo myslieť , analyzovať a riešiť problémy.
 • Formovať u žiakov zdravý životný štýl.
 • Viesť žiakov k všestrannej a účinnej komunikácii.
 • Naučiť žiakov komunikovať v 2 cudzích jazykoch.
 • Viesť žiakov k využívaniu IKT pri hľadaní a spracúvaní informácií.
 • Rozvíjať manuálne zručnosti, tvorivé a umelecké schopnosti
 • Posilňovať úctu ku kultúrnym, národným hodnotám a tradíciám .
 • Rozvíjať sebahodnotenie a sebapoznanie žiaka.
 • Formovať emocionálnu a sociálnu inteligenciu.
 • Viesť žiakov k rešpektovaniu odlišností rôznych kultúr.

 

Vedenie školy

Riaditeľka školy:                          PaedDr. Iveta Štiborová
Zástupcovia riaditeľa školy:       Mgr. Miroslava Lehocká, zástupkyňa pre I. stupeň 
                                                       PaedDr. Dana Škrabáková, zástupkyňa pre II. stupeň
                                                       
Výchovný poradca:                   Mgr. Monika Chalmovská
Vedúca školskej jedálne:          Mgr. Mária Richtáriková
Vedúca ŠKD:                              Mgr. Zdenka Rumanová

KONTAKTY ŠKOLA:

Tel./fax: 042 432 67 78

Mobil: 0911 949 179

Email: skola@piatazs.sk, riaditelka@piatazs.sk

KONTAKT ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ:

Mobil: 0911 225 099

 


 

Organizácia školského roku

Prvý polrok sa začína 3. septembra 2018 a končí sa 31. januára 2019.
Druhý polrok sa začína 4. februára 2019 a končí sa  28. júna 2019. 

Prázdniny budú v nasledovných termínoch:

 

 

 
názov prázdninzačiatok prázdninkoniec prázdnin začiatok vyučovania
Jesenné31. október 20182. november 20185. november 2018 (pondelok)
Vianočné27. december 20187. január 20198. január 2019 (utorok)
Polročné1. február 20191. február 20194. február 2019 (pondelok)
Jarné4. marec 2019 8. marec 201911. marec 2019 (pondelok)
Veľkonočné18. apríl 201923. apríl 201924. apríl 2019 (streda)
Letné2. júl 201931. august 20192. september 2019 (pondelok)

Organizácia vyučovania

Pavilóny školy sa otvárajú pre žiakov o 7.30 hod. Školský klub detí začína prevádzku o 5.30 hod, končí o 17.00 hod. Pedagogickí zamestnanci sú v škole prítomní od 7.30 do 13.30 hod.
 

Zvonenie je realizované podľa nasledovného harmonogramu:

                                                           1. - 2. ročník       3. - 9. ročník
                                      1. hodina       7.50 - 8.35            7.50 - 8.35
                                      2. hodina       8.45 - 9.30            8.45 - 9.30

     prestávka na desiatu

                                      3. hodina       9.50 - 10.35          9.50 - 10.35
                                      4. hodina     10.45 - 11.30         10.45 - 11.30
                                      5. hodina      11.40 - 12. 25       11.40 - 12. 25
                                                       prestávka na obed
                                      6. hodina      13.20 - 14.05        12.35 - 13.20
                                                                                     prestávka na obed
                                      7. hodina                                    13.50 - 14. 35
 Mliečnu desiatu si žiaci môžu vyzdvihnúť formou raňajok v čase od 7.00 - 7.50 hod.
Od 7.00 hod v pavilóne E vykonáva dozor poverená vychovávateľka, ktorá umožní vstup deťom do školskej jedálne.
 
 

 


 

Ochrana osobných údajov

V zmysle ustanovenia § 60 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ochranu osobných údajov presmerujte na:https://www.osobnyudaj.sk/informovanie/31202349/sk/zakladne-informacie

 


 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka