Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Rada školy

Zloženie Rady školy: 
Predseda:    Mgr. Bošková  ZuzanaČlenovia :

Mgr. Kališová Martina 

Hubocká Zuzana

MUDr. Darina Korbašová                                                         

MUDr. Ľudmila Čičková

Matušík František

Jarmila Tomanová

Ing. František Kubín

Pavol Sádecký

Roman Dúbravka

Katarína Repáčová

 

Poďakovanie za dlhoročnú činnosť v rade školy: Mgr. Márii Heinischovej, Mgr. Magde Gachulincovej, Bc. Márii Richtárikovej.

 

2. Pôsobnosť a poslanie Rady školy 

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje záujmy miestnej samosprávy, záujmy rodičov, pedagogických zamestnancov a ďalších zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Posudzuje činnosť školy z pohľadu školskej problematiky a z hľadiska jej poslania ako vzdelávacej inštitúcie. Plní tiež funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov tejto školy.

3. Činnosť Rady školy 

Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy.
Rada školy:
a./ navrhuje na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie za riaditeľa školy
b./ navrhuje odvolanie alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa školy
c./ vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy a ku skutočnostiam ako:
- návrh na počet prijímaných žiakov
- návrh na úpravy v učebných plánoch a v skladbe vyučovacích voliteľných a nepovinných predmetov
- informácie o pedagogicko – organizačnom a materiálnom zabezpečení výchovno – vzdelávacieho procesu
- správa o výchovno – vzdelávacích výsledkoch školy
- návrh rozpočtu školy
- správa o výsledkoch hospodárenia školy

4. Schránka Rady školy. 

Rada školy pri Základnej škole ,Slovenských partizánov v Považskej Bystrici má vo vstupnom vestibule školy zriadenú schránku , do ktorej môžu rodičia detí našej školy, zamestnanci školy i ostatná verejnosť vhadzovať svoje návrhy, pripomienky i podnety k činnosti Rady školy ako aj problémy, ktorými by sa mala Rada školy zaoberať.


 

Štatút rady školy


Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka