Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Infozákon

Základná škola, Ulica slovenských partizánov 1133/53 v Považskej Bystrici ako povinná osoba podľa § 2 ods. 2 zákona č.211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám zabezpečuje poskytovanie informácií každému, kto o ne požiada v zmysle § 3 citovaného zákona. Základná škola neposkytuje informácie týkajúce sa ochrany osobnosti a osobných údajov podľa platnej legislatívy.Žiadosti o poskytnutie informácií sú prijímané na riaditeľstve školstve, kde je možné vypísať tlačivo. Evidenciu žiadostí vedie Marta Mičúchová . Žiadosti možno podať:

- písomne (poštou),
- faxom : 042 432 67 78,
- elektronickou poštou (e-mailom) –
skola@piatazs.sk,
- telefonicky : 042 426 17 31,32 , školská jedáleň 042 432 38 15
- osobne


Žiadosti je možné podať na riaditeľstve školy v dňoch :
Pondelok v čase od 7,00 do 13,30 hod.
Utorok v čase od 7,00 do 13,30 hod.
Štvrtok v čase od 7,00 do 13,30 hod.

Lehota na vybavenie žiadosti je 8 pracovných dní.

V zmysle § 5 vyššie uvedeného zákona škola na požiadanie sprístupňuje : 

-  Vnútroorganizačné predpisy : Organizačný poriadok, Pracovný poriadok, Vnútorný poriadok školy, smernice školy,
-  Plán práce školy, Správu o činnosti školy za uplynulý školský rok, Správy o hospodárení školy, 
-  Učebné osnovy a štandardy jednotlivých predmetov, Časovo tematické plány, 
-  Zákony, vyhlášky upravujúce pedagogický proces. ( prehľad - www.minedu.sk )

Úhrady nákladov vzniknuté v svislosti s poskytovaním informácie podľa §21 ods.1 vyššie citovaného zákona uhradí žiadateľ do pokladne v hotovosti (v EUR) :
 


 
1.Informácie poskytnuté písomne : 
          1 list samostatný0,10  EUR
          obálka  A 60,10  EUR
          obálka  A 50,20  EUR
          obálka  A 40,30  EUR
  
Náklady spojené s odoslaním podľa aktuálneho cenníka poštových služieb 
         za sprístupnenie informácie kopírovaním0,10 EUR/A4, 0,20 EUR/A3
         za sprístupnenie informácie kopírovaním na disketu1 EUR/ks
         za sprístupnenie informácie kopírovaním na CD1,66  EUR/ks
  
2. Informácie poskytované e-mailom, faxom a telefonicky sú bezplatné. 
3. Bezplatne sú poskytované informácie občanom so zdravotným postihnutím. 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 15.9.2019

meniny má: Jolana

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka