Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí

Čo by mal vedieť budúci prvák

Malo by Vaše 6-ročné dieťa nastúpiť v septembri do 1. ročníka základnej školy? Podľa skúseností pracovníkov pedagogicko - psychologických poradní, nie všetky 6-ročné deti sú schopné v tomto veku zvládnuť nároky 1. triedy bez vážnejších problémov. Fyzickú (telesnú) zrelosť posúdia detskí lekári pri predškolských zdravotných prehliadkach. Psychickú (duševnú) zrelosť posudzujú bezplatne na Vašu žiadosť psychológovia pedagogicko - psychologických poradní. V spolupráci s pedagogicko - psychologickou poradňou  Vám predkladáme základné informácie o tom, čo by Vaše 6-ročné dieťa pred vstupom do školy malo vedieť a ako by sa malo správať, aby zvládlo nároky 1. ročníka bez väčších problémov.

BUDÚCI PRVÁK BY MAL VEDIEŤ:
• samostatne sa obliecť a obuť;
• pozapínať gombíky a zaviazať šnúrky;
• samostatne sa najesť a obslúžiť na WC;
• správne vyslovovať všetky hlásky;
• vyjadrovať sa plynule aj v zložitejších vetách;
• kresliť tak, že línie sú pevné a neroztrasené;
• nakresliť postavu so všetkými základnými znakmi;
• vystrihnúť jednoduchý tvar podľa predkreslenej čiary;
• poznať základné farby;
• spočítať predmety do "päť";
• rozprávať obsah krátkej rozprávky a rozumieť jej obsahu;
• naučiť sa naspamäť detskú pesničku alebo básničku;
• vysloviť krátke slovo samostatne po hláskach;
• orientovať sa v priestore, vie kde je "vpredu", "vzadu", "hore", "dole", "vpravo", "vľavo".

AKO BY SA BUDÚCI PRVÁK MAL SPRÁVAŤ:
• vydrží pri hre alebo inej činnosti 15-20 minút;
• začatú prácu alebo hru dokončí, nezačína neustále niečo nové, neodbieha;
• na nové prostredie a osoby si zvyká bez väčších problémov (neplače, neskrýva sa za rodičov, neuteká);
• väčšinou sa hráva spoločne s deťmi, nestráni sa ich spoločnosti, nie je medzi deťmi bojazlivý a plačlivý;
• nie je agresívny, spory s deťmi dokáže riešiť väčšinou bez bitky, hádky, vzdorovitosti;
• v jeho správaní by sa nemali prejavovať zlozvyky, ako napríklad: cmúľanie prstov, ohrýzanie nechtov, časté pokašliavanie, žmurkanie;
• nezajakáva sa pri reči;
• nepomočuje sa.

Ak máte pochybnosti o tom, či je Vaše dieťa dostatočne pripravené pre školskú dochádzku, navštívte okresnú pedagogicko - psychologickú poradňu, kde psychológ dokáže presnejšie zistiť úroveň školskej pripravenosti Vášho dieťaťa a poradí Vám, ako môžete svoje dieťa pripravovať na školu v tej oblasti, v ktorej má ešte problémy a poskytne Vám bezplatne aj vhodné podnety a materiály.

Pokiaľ dieťa zaostáva vo viacerých oblastiach, zvládnutie nárokov základnej školy mu môže spôsobiť výrazné problémy. Podľa zákona však môžete spolu s riaditeľstvom základnej školy (a len s Vašim súhlasom) odložiť dieťaťu povinnú školskú dochádzku o jeden rok.

ŠKOLA PONÚKA PRE ZÁPIS NASLEDOVNÉ MOŽNOSTI: 
• zápis dieťaťa do bežnej triedy 
• zápis dieťaťa do jazykovej triedy 
• predbežný zápis dieťaťa do triedy pre mimoriadne nadané deti
K zápisu je potrebné priniesť rodný list dieťaťa.

ČO ŠKOLA PONÚKA PO ZÁPISE:
• od 1. ročníka vyučovanie cudzieho jazyka a informatickej výchovy 
• triedu pre intelektovo nadanýchi 
• využívanie počítačov, multimediálnych programov a Internetu v rámci vyučovania na 1. aj 2. stupni ZŠ 
• individuálnu logopedickú starostlivosť 
• pomoc špeciálneho pedagóga pre deti s vývinovými poruchami učenia 
• školský klub detí, rannú družinu 
• školy v prírode a environmentálne pobyty 
• možnosť rozširovania vedomostí a zručností v mnohých záujmových krúžkoch: dramatický, basketbalový, matematický, lego, turistický, tvorivá dielňa, výtvarný, ekologický, jazykový, počítačový, šachový, programovanie s Baltíkom 
• základný lyžiarsky výcvik a plavecký výcvik 
• jazykové laboratórium a multimediálnu jazykovú učebňu so softvérom na výuku AJ a NJ 
• kvalitnú prípravu na školské a mimoškolské súťaže a olympiády 
• starostlivosť o zdravý vývoj detí v rámci projektu „Zdravá škola“ 
• aktívny protidrogový program 
• školské výlety a tematické exkurzie na celom Slovensku 
• pomoc sociálneho pracovníka 
• možnosť zakúpenia jednotných uč. pomôcok v cene 10 EUR
• možnosť zápisu aj po januárovom termíne na sekretariáte ZŠ (tel.432 67 78)

AKO POSTUPOVAŤ PRI ZÁPISE NADANÉHO DIEŤAŤA:
Máme doma veľmi šikovné dieťa a chceli by sme ho zapísať do triedy pre nadané deti. Čo je potrebné urobiť?
• Možnosť zúčastniť sa na otvorených hodinách v triedach pre nadané deti, aby sme videli ako deti pracujú, čo všetko vedia
• Priamo na zápise detí do 1. ročníka požiadať o zapísanie dieťaťa do tejto triedy alebo kontaktovať kedykoľvek pani zástupkyňu pre I. stupeň Mgr. Gunišovú na telefónnom čísle 432 67 78, navštíviť s dieťaťom v Okresnej pedagogicko-psychologickej poradni pani PhDr. Strempekovú ( telefónne číslo 4323748 )
• Každé dieťa sa zúčastní do 30.4. testovania v CPPS v Považskej Bystrici
 


 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 16.10.2019

meniny má: Vladimíra

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka