Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu Hlavné menu 6 Prechod na navigáciu Hlavné menu 7 Prechod na navigáciu Hlavné menu 8 Prechod na navigáciu Hlavné menu 9 Prechod na navigáciu vodorovná

Poradenstvo

Výchovná poradkyňa - Mgr. Monika Chalmovská

Hlavné úlohy výchovného poradcu v základnej škole :

· Zabezpečovať poradenský servis /žiaci, pedagogickí pracovníci, rodičia/.

· Spolupracovať s CPPP a P, CŠPP a P, Poradňou zdravia, políciou,  sociálnym pracovníkom školy, 

špeciálnym pedagógom,  /vyšetrenia, konzultácie, pracovné stretnutia,  prednášky/.

· Zvyšovať informovanosť u žiakov pomocou stretnutí s odborníkmi z rôznych oblastí 

spoločenského  života /psychológ, lekár, policajt, pracovník UNICEFU, úrad práce atď./.

· Sledovať problémových žiakov v oblasti vzdelávania a  výchovy.

· Venovať zvýšenú pozornosť deťom a mládeži s poruchami učenia.

· Monitorovať v škole problémy súvisiace so šikanovaním, kyberšikanou,  záškoláctvom ,  drogami, 

sledovať prejavy násilia a intolerancie u žiakov.

· Systematicky pozorovať  správanie žiakov v škole.

· Sledovať žiakov končiacich v nižšom ročníku.

· Venovať pozornosť talentovaným a nadaným deťom.

· Zverejniť a pravidelne monitorovať schránku dôvery v škole.

· Zabezpečiť konzultácie v oblasti profesionálnej orientácie pre žiakov i rodičov v 8. a 9. ročníku.

· Spolupracovať so strednými školami v meste.

· Spolupracovať pri príprave celoslovenského  Testovania 9

· Podporovať  dni vyhlásené Svetovou zdravotníckou organizáciou.

· Podporovať športové voľno časové aktivity u žiakov.

 

Konzultačný deň: 

štvrtok, po vopred dohodnutom stretnutí

Nájdete ma v kabinete výtvarnej výchovy, pavilon B, 1. poschodie


 

Školský psychológ - Mgr. Michaela Muráňová

Kontakt:              michala.muranova@gmail.com

 

Konzultačné hodiny:            Pondelok:    7.30 – 14.30

                                               Utorok:         7.30 – 14.30

                                               Štvrtok:        7.30 – 14.30

                                               Piatok:          7.00 – 13.30

 

Kde ma nájdete?:                 1.poschodie, pavilon A

 

V čom spočíva činnosť psychológa?:

 

  • vykonávať odbornú činnosť v rámci orientačnej psychologickej diagnostiky, individuálneho a skupinového psychologického poradenstva, psychoterapie, prevencie a intervencie žiakom v proces výchovy a vzdelávania v ZŠ,
  • poskytovať odborné psychologicko-edukačné služby žiakom, rodičom, pedagógom a ďalším pedagogickým a nepedagogickým zamestnancom ZŠ pre ich zdravý osobnostný rozvoj a psychické zdravie s využitím moderných foriem a metód identifikačno-diagnostickej, konzultačno-poradenskej, nápravno-korektívnej a preventívnej práce,
  • komplexne rozvíjať osobnosti žiakov a pedagógov, ich emocionálnej inteligencie, sociálných kompetencií, spôsobilostí a tvorivosti, prostredníctvom rozvíjajúcich programov (zameraných najmä na rozvoj osobných kompetencií a asertivitu, adekvátne riešenie konfliktov v školách,
  • diagnostikovať predpoklady žiakov v oblasti všeobecných a špeciálnych intelektových schopností, osobnostných vlastností, motivácie výkonu a záujmov najmä v súvislosti s ich pracovným výkonom v triedach a na základe ich objektívneho poznania im v spolupráci s pedagógmi rôznych predmetov pomáha lepšie rozvíjať osobné predpoklady a potenciality.

 

Elektronická žiacka knižka

Školský klub detí

Naše logo

Internetová päťka

TESTY ALF - vstup

Školská hymna

dnes je: 20.4.2019

meniny má: Marcel

podrobný kalendár

Počasie


webygroup

Úvodná stránka